Privacy


GoMundo.nl respecteert de privacy van iedere bezoeker. Deze Privacy Verklaring beschrijft de gegevens die worden verzameld op www.gomundo.nl en hoe deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens
Het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt op gomundo.nl niet gedaan tenzij je ervoor kiest deze te verstrekken. Als je persoonsgegevens verstrekt worden deze slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt afgestaan. Je persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming aan derden verstrekken worden, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Bij het aanschaffen van een product op gomundo.nl ben je genoodzaakt je persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden doorgegeven aan de betreffende aanbieder van het arrangement waarna je vervolgens een bevestiging ontvangt van het door jou aangeschafte arrangement. Wanneer je besluit een arrangement aan te schaffen, is de aanschaf te allen tijde op aanvraag tot het moment waarop je een officiële bevestiging ontvangt van de desbetreffende aanbieder. 
De reizen / arrangementen die aangeboden worden op gomundo.nl worden gefaciliteerd en uitgevoerd door de betreffende partner. Gomundo.nl is daarmee geen uitvoerder van de gepresenteerde arrangementen en slechts een tussenpersoon tussen jou als particulier en de betreffende arrangementverschaffer.

Inzage in persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die www.gomundo.nl heeft geregistreerd en je kunt eventuele onjuistheden laten corrigeren.

Log files
Gomundo.nl verzamelt bepaalde technische informatie wanneer je deze website bezoekt. Bijvoorbeeld de domeinnaam vanwaar je toegang kreeg tot deze site, de pagina's die je hebt bezocht, en de datum en tijd dat je deze site hebt bezocht. Deze gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van de site te analyseren. Hiervoor wordt alleen het IP adres gebruikt en deze is niet gelinkt aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Links naar sites van derden
GoMundo.nl bevat in sommige gevallen links naar sites van derden. Wij willen je erop wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van deze websites. Wij adviseren je de privacy policy te lezen van iedere website die persoonsgegevens verzamelt. 

Deze privacy verklaring geldt slechts voor de informatie die wordt verzameld door www.gomundo.nl